Uithuwelijken

Uithuwelijken is een oude traditie of gewoonte waarbij partners elkaar niet zelf uitkiezen. Het betekent dat iemand anders je vertelt dat je moet trouwen. En zij vertellen er ook bij met wie. En vaak zijn dat de ouders. Zij zorgen meestal voor een huwelijkspartner voor hun dochter of zoon en dwingen hen om met die persoon te trouwen. In de meeste gevallen kennen het meisje en de jongen elkaar niet. De ouders daarentegen zijn vaak wel bekenden van elkaar. De ouders oefenen veel druk uit op de jongeren. De jongeren denken dat ze geen keus hebben en stemmen tegen hun zin met het huwelijk in. In de meeste gevallen zijn ze bang om verstoten te worden of om de eer van de familie aan te tasten. Sommige ouders zeggen dat het uithuwelijken bij hun cultuur/religie hoort. Dit zeggen zij omdat veel godsdiensten een huwelijk aanprijzen en zegenen. Over uithuwelijking staat echter niets in de Koran.
Factsheet

Huwelijken tussen een niet-westerse mannelijke allochtoon en een autochtone vrouwelijke partner lopen de grootste kans te stranden. Ruim de helft van deze paren gaat binnen tien jaar uit elkaar. Een huwelijk tussen autochtonen houdt langer stand; 83 procent van de getrouwden is na 10 jaar nog bij elkaar.

Waarom uithuwelijken?
De redenen voor uithuwelijken verschillen per land, per stad en zelfs per gezin. Vaak vinden ouders een geschikte kandidaat die van goede afkomst is. Ook zijn ouders bang dat als een meisje niet uitgehuwelijkt wordt, zij misschien ongehuwd zwanger raakt, wat een schande zou zijn voor de familie. 

Uithuwelijken gebeurt ook vaak om financiële redenen. Een meisje of jongen uit een rijk gezin wordt vaak als een inkomstenbron gezien. Soms wordt er voor gekozen om familiebanden aan te halen. Maar ook meisjes en jongens uit Europa zijn populair bij ouders uit niet-Europese landen. Door met deze meisjes en jongens te trouwen, kunnen hun kinderen ook in Europa gaan wonen, met wellicht een betere toekomst.

Is uithuwelijken strafbaar?
In Nederland is het uithuwelijken niet strafbaar. Andersom kunnen ook je ouders je niet aanklagen als je niet wilt trouwen. In Nederland wordt er vanuit gegaan dat mensen trouwen omdat ze dat zelf willen. Tegenwoordig wordt er in de politiek steeds vaker gesproken over het uithuwelijken en er zijn al wat voorstellen om het uithuwelijken strafbaar te maken. Op deze manier probeert de overheid meisjes en jongens te beschermen tegen het uithuwelijken.

Meisjes die niet mogen trouwen met de partner van hun keuze dreigen nogal eens met weglopen. Soms komt het voor dat ze dat echt doen en weglopen van huis, omdat ze wanhopig zijn. Het kan voor deze meisjes de enige manier zijn om zich te verzetten tegen een gedwongen huwelijk.