Het huwelijk

Het huwelijk is een samenlevingsvorm die tot stand komt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is een wettelijke verbintenis tussen twee personen. Een aantal zaken over het huwelijk ligt dus vast in de wet. Getrouwde mensen moeten voor elkaar zorgen en hebben automatisch ouderlijk gezag over hun kinderen.

Met welke leeftijd mag je trouwen?
Om te mogen trouwen moeten beide partners in Nederland minimaal 18 jaar oud zijn. Zijn beide partners 16 of 17, dan
mogen zij ook trouwen, mits er een doktersverklaring kan worden overlegd waaruit blijkt dat zij zwanger is of al een kind heeft gekregen.
Op jongere leeftijd trouwen is alleen mogelijk met ontheffing van de Minister van Justitie om zwaarwegende redenen.

Kan je ook gratis trouwen?
Iedere gemeente moet gelegenheid bieden tot een kosteloze huwelijksvoltrekking. Dit staat in de wet. Gemeenten mogen wel voorwaarden stellen aan trouwparen en ceremonies. Voorbeelden zijn: er mogen geen toespraken worden gehouden, gratis trouwen is slechts mogelijk voor ‘eigen’ inwoners van de gemeente, er zijn slechts weinig gasten toegestaan of muziek is verboden.

Met wie mag je trouwen?
In Nederland kan niet zomaar iedereen met elkaar trouwen. Daar zijn regels voor. Zo is het bijvoorbeeld een regel dat je met één persoon tegelijk getrouwd mag zijn en niet met meer! Een andere regel is dat je niet mag trouwen met mensen waar je een bloedband mee hebt, zoals je ouders, je broer/ zus en grootouders. Een uitzondering is wanneer één van beide geadopteerd is en dus geen bloedverwant is. Deze regel is ook niet voor niets. Wanneer twee familieleden (bloedverwanten) met elkaar trouwen en kinderen krijgen, is de kans groot dat het kind gehandicapt zal worden. Het trouwen met een neef of nicht is in de wet niet verboden. Maar ook hier is de kans groter op het krijgen van een gehandicapt kindje. En bovendien: als het huwelijk niet lukt en de neef en nicht besluiten te gaan scheiden, kan dat leiden tot grote problemen binnen de familie.

Huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, mag dat?
Sinds 1 april 2001 kunnen twee mannen of twee vrouwen in Nederland met elkaar trouwen. Het homohuwelijk is geen aparte huwelijksvorm die uitsluitend gericht is op twee personen van hetzelfde geslacht De regels voor het aangaan, sluiten en beëindigen en de verplichtingen zijn hetzelfde voor paren van verschillend geslacht. Het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt niet overal in het buitenland geaccepteerd. Nederland loopt in deze acceptatie voorop.