Milieu

Wat is dat precies, milieu?
Factsheet

Milieu = de levende natuur.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor om goed voor het milieu te zorgen.

Het woord milieu heeft verschillende betekenissen. Maar als we het in één adem noemen met toekomst, dan bedoelen we meestal de levende natuur. En dan vooral de milieu verontreiniging. In ons eigen gebied of land, maar ook over de hele wereld.

Het milieu is van ons allemaal. Veel mensen willen graag voor zichzelf, maar straks ook voor hun kinderen, leven in een wereld waar mensen niet de natuur hebben verpest. De lucht hebben verontreinigd. De zeeën hebben leeggevist. Het kernafval slordig ergens onder de grond hebben begraven.

Omdat het milieu van ons allemaal is, zijn we eigenlijk allemaal verantwoordelijk om er goed voor te zorgen. Veel mensen gaan er bewust mee om. Batterijen apart wegdoen. Fietsen en niet autorijden. Ook regeringen van landen dragen hun steentje bij. Maar niet allemaal. Of niet allemaal heel serieus.