Straffen

Thuis, op school, op straat
Factsheet

Je ouders kunnen je straffen, maar opsluiten, slaan, schoppen, enz., dat mogen ouders niet doen. Doen ze dat wel, probeer het op school te vertellen aan een vertrouwenspersoon. Je ouders zijn dan strafbaar!

Straffen, dat kunnen je ouders doen, je school, en ook de rechter, namelijk als je een “strafbaar feit” hebt gepleegd. Winkeldiefstal bijvoorbeeld.

Je ouders
Je ouders hebben de plicht om voor jou te zorgen. En jou te helpen om straks, als je volwassen bent, voor je zelf te kunnen zorgen. Ze moeten jou opvoeden! Als je heel jong bent, moeten ouders ook wel eens straffen, maar hoe ouder je wordt, hoe minder zin het heeft om gestraft te worden. Als je volwassen bent, moet je het toch ook zelf kunnen en weten. Opsluiten, slaan, schoppen, enz., dat mogen ouders niet doen. Doen ze dat wel, dan moeten zij gestraft worden!

Op school
Op school zijn regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Doen ze dat niet, dan worden ze gestraft. Corvee doen, of nablijven, of extra vroeg op school komen. Meestal staat in het schoolboekje welke straffen jouw school geeft.

De rechter
Een strafbaar feit dat niet zo ernstig is heet een overtreding. Je kunt dan een geldboete of een taakstraf krijgen. Een ernstig strafbaar feit heet een misdrijf. De straf die je daarbij krijgt kan zijn een gevangenisstraf (maximaal 12 maanden als je nog geen 16 bent), of een taakstraf, of een geldboete. Of een combinatie van deze drie.

Heb jij ouders die jou straffen? En doen ze dat rechtvaardig naar jouw idee? Als je denkt van niet, of als ze je lichamelijk straffen, vertel het dan aan de vertrouwenspersoon op school.

En jij?
Heb je zelf iets strafbaars gedaan of ben je benieuwd wat een taakstraf is of wat een rechter doet? Bekijk het thema boetes & straffen op Vraaghetdepolitie.nl.

Zie ook

Op deze site:
Criminaliteit

En verder:
Vraaghetdepolitie.nl