Allochtoon / multi-culti

Een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren.
Factsheet

Allochtoon: persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren.

Multiculti samenleving: een samenleving met mensen van verschillende culturen.

Alloch-watte?
Het begrip allochtoon betekent letterlijk ‘uit een ander land’. Allos betekent in het Oud-Grieks ‘anders, vreemd’ en Chtoon ‘aarde, land’.

Het begrip werd in 1971 voor het eerst in de politiek gebruikt door de sociologe Hilda Verwey-Jonker toen beleid werd opgesteld voor immigranten in Nederland. De term ‘allochtoon’ werd vriendelijker gevonden dan ‘immigrant’.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland geboren zijn (eerste generatie allochtonen) en mensen die in Nederland geboren zijn (tweede generatie allochtonen).  Bron: CBS.
Een samenleving wordt multi-cultureel of multi-culti genoemd, wanneer mensen met verschillende culturen naast elkaar leven in een land. Wanneer in een land allochtonen wonen, is de samenleving dus multi-culti.

Verwarrend?
Volgens de definitie die bovenaan vermeld staat, is de grootste groep allochtonen in Nederland van Indonesische afkomst (15%) en staan Duitse allochtonen op plaats twee met 14%. Maxima is een eerste generatie allochtoon, net als koningin Beatrix. Prins Willem-Alexander en zijn kinderen zijn tweede generatie allochtonen. Maar dit lijkt niet te kloppen met wat mensen doorgaans bedoelen met ‘allochtonen’. In de volksmond worden met ‘allochtonen’ gastarbeiders of asielzoekers bedoeld die zich in gedrag of uiterlijk duidelijk van de gemiddelde Nederlander onderscheiden, ook wel ‘buitenlanders’ genoemd.    Bron: Wikipedia

En we noemen hem .. ?
Door de verwarring rondom het begrip allochtoon, zijn de laatste jaren discussies ontstaan over het wel of niet afschaffen van het begrip. Sommigen vinden dat een aanduiding als allochtoon stigmatiserend werkt; het zou een negatieve bijsmaak hebben. In 2006 heeft de fractie van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel gedaan om de term ‘allochtoon’ in officiële papieren te verbieden en in 2008 stelde minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie ook voor om de term af te schaffen, vanwege de negatieve betekenis. Bij gebrek aan een goede andere term, zijn beide voorstellen afgewezen.

Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. Dan moet je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.
Als niet-Westerse allochtoon kun je bijvoorbeeld met discriminatie te maken hebben, als je aan de deur van een discotheek wordt geweigerd vanwege je huidskleur.
Discriminatie is volgens de Grondwet (Artikel 1) verboden.Bron: www.discriminatie.nl

Wat nu?
Wanneer je je gediscrimineerd voelt, kun je contact opnemen met een antidiscriminatiebureau. Deze bekijkt of daadwerkelijk sprake is van discriminatie en stippelt samen met jou een route uit om je klacht aan te pakken, bijvoorbeeld door het doen van aangifte bij de politie, het voeren van bemiddelingsgesprekken, het starten van een zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling of het geven van advies. Alleen melding doen van het voorval is ook mogelijk.

Als je vragen hebt over discriminatie en in hoeverre dit strafbaar is, dan kun je deze stellen op vraaghetdepolitie.nl onder het thema discriminatie.

Zie ook

Gripdeskundige mail met een deskundige

Pratenonline chat met een hulpverlener

vraaghetdepolitie.nl

discriminatie.nl

troostvoortranen.nl