Hoe herken je dyslexie?

kenmerken
Factsheet

Kenmerken:
- letter voor letter lezen
- haperen bij het voorlezen
- gokken welk woord er staat
- moeite met het uit elkaar
   houden van letters, klanken
   en woorden
- veel schrijffouten
- schrijven & praten in
   korte zinnen
- moeilijk leesbaar handschrift
- soms ook moeite met
   rekenen

Als gevolg van de vele fouten die ze maken en het onbegrip van de omgeving, ontwikkelen sommige kinderen met dyslexie een laag zelfbeeld.

Heb jij je weleens afgevraagd of je misschien dyslectisch bent? Om er achter te komen of iemand dyslexie heeft, wordt op een aantal dingen gelet. De meeste jongeren met dyslexie hebben meer moeite met lezen dan leeftijdgenoten. Ze lezen letter voor letter, haperen als ze voorlezen of gokken welk woord er staat. Ken je dat?

Ook hebben ze moeite met het uit elkaar houden van klanken, letters en woorden (bijvoorbeeld straat en staart).

Daarnaast maken dyslectische kinderen veel schrijffouten en schrijven ze woorden vaak zoals ze klinken. Het schrijven en praten in korte zinnen is ook opvallend bij kinderen met dyslexie. Net als een moeilijk leesbaar handschrift.

Soms heeft iemand met dyslexie ook moeite met rekenen. Zo hebben ze moeite met de positie van cijfers, zoals 91-19, en hebben ze moeite met het onthouden van rijtjes en tafels.

Het lezen van een opgave binnen een bepaalde tijd is voor een dyslectische persoon een zware opgave!

Sommige kinderen met dyslexie hebben een negatief zelfbeeld. Dit kan goed te maken hebben met de vele fouten die zij maken en het onbegrip van de omgeving.

Vaak zijn ze dan ook erg zenuwachtig voor spreekbeurten en toetsen!