Disclaimer

 
Mind Your Own Life doet haar uiterste best correcte informatie te verstrekken.

Mind Your Own Life biedt echter geen professionele hulpverlening. Mind Your Own Life kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor informatie, verwijzingen en gedane adviezen. Informatie kan nooit worden beschouwd als een vervanging van een advies van een hulpverlener of arts.

Er wordt naar gestreefd de informatie op de site voortdurend up-to-date te houden.  Mind Your Own Lifebetracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken en samenstellen van de informatie op deze site of op hieraan gelinkte sites. Ze kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De bezoeker wordt aangeraden altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen voor gebruik van via Mindyourownlife.nl verkregen informatie. Via deze site wordt ook toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Mind Your Own Life is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van de geboden informatie of de gegeven adviezen bij andere bronnen te checken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om indien nodig voor zichzelf professionele hulpverlening in te schakelen; hiervoor kan geen beroep worden gedaan op Mind Your Own Life. Mind Your Own Life kan derhalve geen verantwoordelijkheid nemen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie en adviezen die via de email of andere communicatiekanalen gegeven worden.

Het beantwoorden van vragen via de site of gelieerde social media wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Hierbij wordt zo zorgvuldig mogelijk gewerkt. De reacties kunnen echter nooit ter vervanging van een advies van een hulpverlener of arts beschouwd worden.

Mind Your Own Life aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site, informatie en de adviezen. Evenmin aanvaart zij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site.